• Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

  Vinder af kredssemifinalen i skolefodbold

 • Klar til nye udfordringer

  Klar til nye udfordringer

 • Fokus på faglighed og trivsel

  Fokus på faglighed og trivsel

 • En god start på livet

  En god start på livet

 • Lyst og rum til at lære

  Lyst og rum til at lære

 • Leg og bevægelse

  Leg og bevægelse

Nationale Test

Nationale test på Taastrup Realskole

I folkeskolen er disse test obligatoriske. Her på skolen har vi i skoleåret 2013/14 valgt at deltage i test til 2., 3., 4., 6., 7. og 8. klassetrin og evaluerer naturligvis efterfølgende for alle fag.

Da privatskolerne kun kan tage test i perioden oktober til december, vil vi som hovedregel tilmelde klasserne til test i 3., 4., 5., 7., 8. og 9. klasse, således at de har været igennem klassetrinnets pensum, før de testes.

Opgaverne er udfærdiget af Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen med spørgsmål af meget varierende sværhedsgrad i et stort stofområde. De nationale test adskiller sig derved fra de test, som eleverne ellers får her på skolen, hvor spørgsmålene jo er udarbejdet af deres faglærer ud fra et stofområde, klassen har arbejdet med.

Ved de nationale test oplever alle elever at få spørgsmål, som de ikke kan gennemskue, ikke fordi elevernes kundskaber er dårlige, men fordi opgaverne løbende indretter sig efter eleven og bliver sværere, hvis eleven svarer rigtigt. Særligt de første opgaver vil ofte virke svære, fordi niveauet endnu ikke er tilpasset eleven.

Samtidig skal disse test naturligvis ikke stå alene, men de kan være et redskab blandt flere andre, som læreren i faget bruger til at evaluere indlæringen.

Venlig hilsen

Marianne Persson